Εργαστήρια συγγραφής στην ελληνική Wikipedia

Ξεκίνησε από KostasD33, Μάρτιος 18, 2011, 06:11:45 ΜΜ

« προηγούμενο - επόμενο »

KostasD33

<blockquote><strong>Η ΕΕΛ/ΛΑΚ ανακοίνωσε με χαρά το πρώτο εργαστήριο με θέμα την εκμάθηση  συγγραφής λημμάτων για τον εμπλουτισμό της wikipedia στα ελληνικά, στη  Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας, την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου,  ανοίγοντας ένα κύκλο σεμιναρίων που θα καλύψουν όλη την Ελλάδα και  στοχεύουν στον εμπλουτισμό της διαδικτυακής εγκυκλοπαίδειας και τη  διεύρυνση της κοινότητας των συντακτών και των χρηστών της. Η εκδήλωση  γίνεται σε συνεργασία με το ΕΔΕΤ στο πλαίσιο του έργου “Δες την Ψηφιακά  2.0” στο οποίο εμπεριέχεται η δράση για τον εμπλουτισμό της Wikipedia  στα ελληνικά.</strong></blockquote>

Η πρωτοβουλία αυτή αντανακλά τη νέα πραγματικότητα του 21ου αιώνα όπου  εκατομμύρια δημιουργικοί άνθρωποι συμμετέχουν εθελοντικά σε συνεργατικά  έργα αξιοποιώντας ο καθένας την εμπειρία και τη γνώση των πολλών και  συνεισφέροντας ανάλογα με τη δική του δυνατότητα. Έτσι δημιουργούνται  μεγάλα έργα με σημαντική χρησιμότητα για όλους όπως είναι το λειτουργικό  σύστημα Linux, η εφαρμογή γραφείου Open Office και το πρόγραμμα  περιήγησης στο Internet Mozilla Firefox. Ταυτόχρονα δημιουργούνται  μερικά από τα μεγαλύτερα έργα λόγου και ανοιχτού περιεχομένου στην  ιστορία της ανθρωπότητας όπως είναι η εγκυκλοπαίδεια Wikipedia, με  κινητήρια δύναμη την πεποίθηση πως η γνώση αποτελεί δημόσιο κοινωνικό  αγαθό.
<strong>
Η Εγκυκλοπαίδεια στην εποχή του Διαδικτύου</strong>

Σήμερα, η Wikipedia, η σύγχρονη ενσάρκωση της Εγκυκλοπαίδειας στην εποχή  του Διαδικτύου, του ανοικτού περιεχομένου και των διαδικτυακών  συλλογικοτήτων, έχει κάνει εφικτό τον στόχο της πρόσβασης στην γνώση για  το σύνολο της ανθρωπότητας ενσαρκώνοντας τον διαρκή στόχο που έθεσε και  η πρώτη “Encyclopédie”. Η Wikipedia, η διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια που  συντάσσεται από εκατομμύρια εθελοντές σε 279 γλώσσες, μπορεί να  αποκτήσει ακόμη πιο ουσιαστική παρουσία <a href="http://el.wikipedia.org/" target="_blank">και στα ελληνικά. </a>

H σημασία της Wikipedia στην εκπαίδευση και την τοπική ανάπτυξη είναι  πολλαπλή και πολύ σημαντική μιας και είναι ο 6ος πιο δημοφιλής δικτυακός  τόπος παγκοσμίως και είναι προφανές ότι τα άρθρα που γράφονται για τα  αξιοθέατα και τις ιδιαιτερότητες μιας περιοχής και μάλιστα στις βασικές  γλώσσες, έχουν μεγαλύτερη αξία από οποιαδήποτε άλλη παρουσία στο  διαδίκτυο, ενισχύοντας την τοπική ανάπτυξη.

<strong>Ποια είναι η Η ΕΕΛ/ΛΑΚ;</strong>

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ ιδρύθηκε το 2008 από 25 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και  Τεχνολογικά Ιδρύματα. Είναι εταιρεία με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και  έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην προώθηση και ανάπτυξη του  Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου και των Τεχνολογιών  Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και  των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει  κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για το Ελεύθερο Λογισμικό και τα  οφέλη χρήσης του.

Αυτό υλοποιείται με την ενεργή συνεργασία της ελληνικής κοινότητας  χρηστών και δημιουργών (developers) εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ και όλων των  ιδιωτικών και δημόσιων φορέων. Οι φορείς αυτοί είναι είτε δημόσιοι,  εκπαιδευτικοί, επιχειρήσεις και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους  τομείς των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και συμβάλλουν στην  ανάπτυξη και υποστήριξη υπηρεσιών καθώς και εργαστήρια των ΑΕΙ, ΑΤΕΙ  και Ερευνητικών Κέντρων της χώρας που χρησιμοποιούν και αναπτύσσουν  ελεύθερο λογισμικό.

<!--more-->

Το πρώτο βίντεο δημιουργήθηκαν από το <a href="http://www.thestateofwikipedia.com/"><strong>State of Wikipedia</strong></a> και αναφέρονται στην εξέλιξη της Wikipedia και στη συνέχεια βλέπουμε την ομιλία του <strong>Γιάννη Γιαννάρακη</strong> στο <strong>TEDxAthens 2010</strong> με τίτλο "<strong>From Aristotle to Wikipedia: the Greek Encyclopedia of the 21st Century</strong>", όπου προσπαθεί να δώσει το ερέθισμα στους Έλληνες να εμπλουτίσουν με άρθρα την ελληνική Wikipedia (<a href="http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CE%BB%CE%B7:%CE%9A%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%B1">Βικιπαιδεία</a>)

<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="380" height="244" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/gXD1TRGafQ0?fs=1&amp;hl=el_GR&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="380" height="244" src="http://www.youtube-nocookie.com/v/gXD1TRGafQ0?fs=1&amp;hl=el_GR&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>

<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="380" height="213" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.dailymotion.com/swf/video/xg0pt6?width=380&amp;theme=eggplant&amp;foreground=%23CFCFCF&amp;highlight=%23834596&amp;background=%23000000&amp;hideInfos=1&amp;animatedTitle=%CE%93%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82+%CE%93%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82%7Ce-pi.gr%7CTEDxAthens+2010" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="380" height="213" src="http://www.dailymotion.com/swf/video/xg0pt6?width=380&amp;theme=eggplant&amp;foreground=%23CFCFCF&amp;highlight=%23834596&amp;background=%23000000&amp;hideInfos=1&amp;animatedTitle=%CE%93%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82+%CE%93%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82%7Ce-pi.gr%7CTEDxAthens+2010" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>

Πηγή e-pi.gr