Ειδήσεις:

Το φτιάχνουμε ακόμα.. υπομονή ...

Main Menu

Αργοσαρωνικός

Ξεκίνησε από Anonymous, Ιανουαρίου 21, 2004, 09:19:32 ΜΜ

« προηγούμενο - επόμενο »

Anonymous

·   Το οίκημα βρίσκεται στην Ύδρα, στη θέση Καλά Πηγάδια. Είναι καινούριο. Αποπερατώθηκε πριν 4 τέσσερα χρόνια αλλά δεν έχει κατοικηθεί.
·   Αποτελείται από 3 επίπεδα, από τα οποία το ένα χαρακτηρίζεται στα σχέδια ως υπόγειο, στην πραγματικότητα όμως είναι ισόγειο, όπως φαίνεται και από τις επισυναπτόμενες φωτογραφίες.
·   Ο α΄ όροφος είναι περίπου 70τ.μ., το ισόγειο περιλαμβάνει 40τ.μ. και μία σκεπαστή βεράντα 30τ.μ. ενώ το υπόγειο αποτελείται από 80τ.μ. περίπου. Υπάρχουν επίσης δύο σκεπαστές βεράντες, μπαλκόνια και αυλή.
·   Συνολικά το σπίτι έχει 10 κύρια δωμάτια. Σχηματίζει 5 δίχωρα studios (δηλαδή 2 στον α΄ όροφο, 2 μαιζονέττες στο ισόγειο και το υπόγειο και ένα ακόμη studio στο υπόγειο). Υπάρχει όμως η δυνατότητα τα 5 studio να μετατραπούν σε 3 διαμερίσματα (αν ακυρωθούν 2 εσωτερικές πόρτες), δηλαδή 1 διαμέρισμα στον α΄ όροφο, 1 μαιζονέττα 75-80τ.μ. σε ισόγειο και υπόγειο και 1 ακόμη μαιζονέττα 40τ.μ. επίσης σε ισόγειο και υπόγειο.
·   Υπάρχουν 3 αυλόπορτες, οι 2 οδηγούν στην αυλή και η 3η στον α΄ όροφο. Στο οίκημα υπάρχουν 2 τζάκια.
·   Το κυριότερο πλεονέκτημα του σπιτιού είναι πως είναι καινούριο και δεν έχει ανάγκη από επισκευές.
·   Το οικόπεδο είναι 225τ.μ.
·   Τιμή πώλησης 590.000 Euro
·   Τηλ. Επικοινωνίας  6972393355

·   The residence is situated in Hydra, in the position Kala Pigadia. It is new. Works were completed four years ago but it has not been used.
·   It comprises three levels, one of which is considered a basement according to the plans, however it is in fact a ground floor, as it is shown on the attached photographs.
·   The first floor is approximately 70m2 , the ground floor takes up 40m2 as well as a roofed veranda of 30m2, whereas the basement consists of approximately 80m2. In addition, there are two roofed verandas, balconies and a courtyard.
·   The house has 10 main rooms in total. It forms 5 studios (2 on the first floor, 2 maisonettes on the ground floor and at the basement and another studio at the basement). However, there is the possibility of converting the 5 studios into 3 apartments (by setting aside 2 interior doors), that is 1 apartment on the first floor, 1 maisonette of 75-80m2 on the ground floor and at the basement as well as one more maisonette of 40m2 on the ground floor and at the basement.
·   There are 3 gates, 2 of them lead to the courtyard and the third to the first floor. The residence has 2 fireplaces.
·   The main advantage of the house is that it is new and is not in need of any repairs at all.
·   The plot is of 225m2.
·   The price of sale is 590.000 Euros.
·   Tel. 0030 6972393355 (Greece)

KostasD33

Παράθεση από: "ljohnny"·   ......Αποτελείται από 3 επίπεδα, από τα οποία το ένα χαρακτηρίζεται στα σχέδια ως υπόγειο, στην πραγματικότητα όμως είναι ισόγειο, όπως φαίνεται και από τις επισυναπτόμενες φωτογραφίες.
·   Ο α΄ όροφος είναι ..............................
...............................
:?:
 :?:
 :?:
........ που είναι οι επισυναπτόμενες φωτογραφίες  ]

 :!:
 :!:
 :!:

Παράθεση από: "ljohnny"·   ......................................
....Συνολικά το σπίτι έχει 10 κύρια δωμάτια. Σχηματίζει 5 δίχωρα studios (δηλαδή 2 στον α΄ όροφο, 2 μαιζονέττες στο ισόγειο και το υπόγειο και ένα ακόμη studio στο υπόγειο). Υπάρχει όμως η δυνατότητα τα 5 studio να μετατραπούν σε 3 διαμερίσματα (αν ακυρωθούν 2 εσωτερικές πόρτες), δηλαδή 1 διαμέρισμα στον α΄ όροφο, 1 μαιζονέττα 75-80τ.μ. σε ισόγειο και υπόγειο και 1 ακόμη μαιζονέττα 40τ.μ. επίσης σε ισόγειο και υπόγειο.........................................

 :!:
 :!:

Η άδεια οικοδομής ως προς ποια χρήση έχει εκδοθεί??, Οικία ή ενοικιαζόμενα δωμάτια (πολύ σημαντική διευκρίνιση) και αν μπορείς διευκρίνισε τα τ.μ. που προσμετρούν στην οικοδομική άδεια ως κύριοι χώροι και ποιοι ως βοηθητικοί, ανεξάρτητα από το ποια τετραγωνικά μέτρα έχουν δομηθεί στην πράξη.  :roll:

 :shock: