Ειδήσεις:

Το φτιάχνουμε ακόμα.. υπομονή ...

Main Menu

ΜΕ ΛΕΥΚΟ 50%+1 ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ξεκίνησε από Belladona, Ιουλίου 04, 2011, 03:42:28 ΜΜ

« προηγούμενο - επόμενο »

Belladona

ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΚΡΥΒΟΥΝ ΕΠΙΜΕΛΩΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ?

ΓΙΑΤΙ ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΣΠΡΩΧΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΧΗ? ΟΧΙ ΚΥΡΙΟΙ ΟΛΟΙ ΛΕΥΚΟ ....


Τα ψηφοδέλτια τα διακρίνουμε σε έγκυρα, άκυρα και λευκά. Το κάθε ένα από αυτά τα ψηφοδέλτια έχει την δικιά του αρίθμηση κατά την εξαγωγή τους από την κάλπη. Τα έγκυρα εκφράζουν την επιλογή προτάσεων που δίδουν τα εκάστοτε πολιτικά κόμματα. Τα άκυρα εκφράζουν κάποια παραβίαση των παραπάνω αρχών και τέλος η λευκή ψήφος αποτελεί αρνητική ή ουδέτερη πολιτική τοποθέτηση απέναντι στις προτεινόμενες προτάσεις των κομμάτων.Τι συμβαίνει στην περίπτωση που οι λευκές ψήφοι αποτελούν το 50% συν 1 του εκλογικού σώματος;Όταν το 50% συν ένα του εκλογικού σώματος επιλέξει την λευκή ψήφο τότε υπάρχει πρόβλημα αντιπροσώπευσης και έκφρασης του κυρίαρχου λαού από τους υπάρχοντες πολιτικούς σχηματισμούς.Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με βάση την αρχή της Δεδηλωμένης (δήλωση της βούλησης του λαού), της Λαϊκής Κυριαρχίας και την αρχή της Ισότητας της ψήφου πρέπει να διαλύσει τους υπάρχοντες πολιτικούς σχηματισμούς, να ορίσει υπηρεσιακή κυβέρνηση και να δώσει εντολή σχηματισμού νέων πολιτικών σχηματισμών προκειμένου να εκφράσουν την λαϊκή βούληση.Παράδειγμα: 1) Έστω ότι έχουμε τις Α,Β,Γ,Δ και Ε πέντε προτάσεις προς ψήφιση (η ψηφοφορία θα διεξαχθεί με βάσει ΠΔ 96/2007 το οποίο ισχύει και σήμερα) και υπάρχει το δικαίωμα της λευκής ψήφου από τους εκλογείς. Ο αριθμός των εκλογέων είναι εκατό (100) άτομα .Από τα αποτελέσματα της ψηφοφορία προκύπτει ότι οι πενήντα ένας (51) ψήφισαν λευκό και 30 την Α πρόταση, 10 την Β, 5 την Γ , 2 την Δ, 1 την Ε και 1 άκυρο. Η πλειοψηφία των εκλογέων (51%) ψήφισε λευκό ( πλειοψηφικό σύστημα) και το λευκό αποτελεί συνειδητή επιλογή (και όχι αδιαφορία γιατί αυτή εκφράζεται από την αποχή ) που εκφράζει αρνητική ή ουδέτερη στάση τόσο απέναντι στις παραπάνω πέντε προτάσεις όσο και σε αυτούς που τις εκφράζουν. Τότε οι παραπάνω, αφού έχουν απολέσει την νομιμοποίηση τους να μιλούν εκ μέρους της πλειοψηφίας, πρέπει να αποσυρθούν (γιατί ανάλογη χρήσης έχουν και τα λευκά όταν έχουν μικρό ποσοστό, επίσης δεν υπάρχει εκπρόσωπος του λευκού) γιατί αυτό είναι το σαφές μήνυμα της λευκής ψήφου. Στη συνέχεια πρέπει να γίνουν ζυμώσεις, καταγραφή τάσεων και επιλογή (π.χ. δημοψηφίσματα) για το τι ζητάει η πλειοψηφία των εκλογέων και να διαμορφωθούν νέες προτάσεις που θα περικλείουν αυτές τις τάσεις της πλειοψηφίας Οι εκπρόσωποι αυτών των προτάσεων πρέπει να μπορούν να εκφράσουν την πλειοψηφία.Παράδειγμα: 2) Σε σχετική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Πρώτο Τμήμα) , που αφορά την υπόθεση Πασχαλίδη, Κουτμερίδη και Ζαχαράκη κατά Ελλάδος αρ. απόφασης: Ν Φ092.22-2512-1/1 10/4/2008 στο κεφάλαιο Εφαρμογή στην παρούσα υπόθεση και στην παράγραφο 32 αναφέρεται ΄΄ Περαιτέρω , το Δικαστήριο .....σώματος. Ειδικότερα, επιλέγοντας το λευκό ψηφοδέλτιο, ένα μέρος του εκλογικού σώματος της μείζονος εκλογικής περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας επιθυμούσε να εκφράσει την αποκήρυξη όλων των πολιτικών σχηματισμών.΄΄ Όλη η απόφαση στο www.nsk.gr/edad/ee474.pdf. Δηλαδή, σύμφωνα με τα παραπάνω, η λευκή ψήφος αποκηρύσσει όλα τα πολιτικά κόμματα. Όταν το ποσοστό της λευκής ψήφου υπερβαίνει το 50% συν 1 του εκλογικού σώματος τότε μήπως διαλύονται τα πολιτικά κόμματα;Αν στο Σύνταγμα α.41 παρ. 1΄΄ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δύναται να διαλύσει την Βουλή εάν αυτή ευρίσκεται εν προφανή δυσαρμονία με το λαϊκό αίσθημα.........΄΄ στην άνω περίπτωση που σε μεγάλο ποσοστό (50% συν 1) του εκλογικού σώματος αποκηρύσσει, με την ψήφο του, τα πολιτικά κόμματα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ως ρυθμιστής του πολιτεύματος – αρχηγός της πολιτείας (α30 παρ.1 του Συντάγματος ) θα πρέπει να διαλύσει όλα τα κόμματα (αρχή της λαϊκής κυριαρχίας).Στο α. 52 του Συντάγματος αναφέρει περί της ΄΄Γνήσια και ανόθευτη εκδήλωσης της λαϊκής κυριαρχίας΄΄ και αφορά την πληροφόρηση του λαού από τα ΜΜΕ. Ο λαός είναι ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΤΟΣ για την δύναμη της λευκής ψήφου. Οι δημοσιογράφοι είναι επιλήσμονες των καθηκόντων τους έναντι στον ελληνικό λαό γιατί ο τελευταίος είναι εντελώς απληροφόρητος για την δύναμη της λευκής ψήφου.Η λευκή ψήφος αποτελεί την μεγαλύτερη, δημοκρατικότερη και κυρίως ουσιαστικότερη μορφή διαμαρτυρίας στα δημοκρατικά καθεστώτα. Η λευκή ψήφος είναι πολιτική απόφαση που αποκηρύσσει το πολιτικό σκηνικό και στην εκλογική διαδικασία έχει την μορφή πολιτειακού δημοψηφίσματος.Αν δεν ισχύουν τα παραπάνω, τι νόημα θα είχε η επιλογή της λε��κής ψήφου από το εκλογικό σώμα και ποια θα ήταν η ουσία της στην εκλογική διαδικασία με βάσει των αρχών της δεδηλωμένης και της λαϊκής κυριαρχίας ; Μήπως ο πολίτης – εκλογεύς ασκώντας το ανώτερο δημοκρατικό του δικαίωμα, συμμετέχοντας με την ψήφο του στις εκλογές, επιλέγοντας λευκό ουσιαστικά η ψήφος του είναι υποδεέστερη και άνευ σημασία για το εκλογικό σώμα καταπατώντας την αρχή της ισότητας; Θα έπρεπε τότε να υπάρχουν μόνο τα έγκυρα και τα άκυρα ψηφοδέλτια που σημαίνει ότι θα έπρεπε υποχρεωτικά να υιοθετήσουμε μία από τις επιλογές που δίδουν τα πολιτικά κόμματα χωρίς δικαίωμα άλλης επιλογής, όπως γίνεται ουσιαστικά σήμερα γιατί ποτέ δεν άνοιξε η συζήτηση για τις δυνατότητες που προσφέρει στο εκλογικό σώμα η λευκή ψήφος. Το Σύνταγμα της Ελλάδος προστατεύει τον κυρίαρχο λαό και το Δημοκρατικό πολίτευμα και όχι το status quo (ηγεμονία) των πολιτικών κομμάτων και των υποψηφίων τους. Στα δημοκρατικά πολιτεύματα λοιπόν έχει προβλεφθεί το πώς ο κυρίαρχος λαός έχει την δυνατότητα να απαλλαγεί από τους πολιτικούς σχηματισμούς και τους υποψηφίους αυτών βοηθώντας στην εξέλιξη του πολιτικού μας συστήματος. Αν οι τυχόν ομάδες πίεσης (Τράπεζες, Εκδότες, ΜΜΕ, Βιομήχανοι κ.ά.) έχουν βρεθεί πάνω από το πολιτικό σύστημα και αυτό εκτελεί εντολές τους πώς αλλιώς μπορεί ο κυρίαρχος λαός να απεγκλωβιστεί ειρηνικά από όλα αυτά; Όταν το πολιτικό σκηνικό συνολικά είναι κατώτερο σε πολιτικές, αξίες και ήθος από την κοινωνία δεν θα πρέπει να μπορεί να απαλλαγεί από αυτό ή θα πρέπει και η κοινωνία να γίνει σαν και αυτούς; Στη Δημοκρατία μόνο επιλέγεις δεν μπορείς να απορρίπτεις;Οι πολιτικοί σήμερα είναι αυτοί που ουσιαστικά ασκούν την νομοθετική, εκτελεστική και ελεγκτική εξουσία και όπως είναι φανερό, αν το πολιτικό σύστημα είναι σάπιο, δεν υπάρχει πιθανότητα τιμωρίας πολιτικών προσώπων ή επιχειρηματιών. Η λευκή ψήφος έχει την δυνατότητα να ΄΄καθαρίσει΄΄ το παρακμάζον πολιτικό σύστημα και να δώσει την δυνατότητα στον κυρίαρχο λαό να θέσει νέους κανόνες διακυβέρνησης. Είναι ευκαιρία να διδάξουμε δημοκρατία όλο τον κόσμο και να τους αποδείξουμε ότι στη Δημοκρατία οι λαοί δεν εγκλωβίζονται σε ΄μέτριες΄ από το σύστημα προτεινόμενες επιλογές αλλά μπορούν να τις αποσύρουν και να αναζητούν αυτό που τους εκφράζει.Εκπομπή για τη λευκή ψήφος δεν έχει γίνει ποτέ, γιατί;

rain

Γιατί λευκό βρε κύριος? Πουλάς χαρτί υγείας και θες να τα κονομήσεις?  :mrorange:
ρε σεις έχει γεμίσει η ελλάδα από προφήτες και αναλυτές βαθυστόχαστους του κενού.  :x  :x  :x

Belladona

:shock:  :shock:  :shock:  :shock:
ψιτ κύριος μου πέταξες τα μάτια έξω  :mrgreen:

και να σου θυμίσω ότι μιλάς σε μια Κυρία και ουχί "βρε κύριος¨" :mad:

rain

ψιτ κοπέλα όμορφη, άμα σου είχα πετάξει τα μάτια έξω θα το θυμόμουν κι εγώ. Κρατάω σκονάκι όποτε συμβαίνει αυτό.  :razz:  :razz:  :razz:
Άλλος στο έκανε, όχι εγώ. :sad:  :sad:  :sad:
Νόμιζα πως το κείμενο είναι από αυτά που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο ασύστολα και είχε μια βαρβατίλα το γράψιμο για αυτό είπα το κύριος. :mryellow:

pixie

[quote user="rain" post="350943"] Νόμιζα πως το κείμενο είναι από αυτά που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο ασύστολα και είχε μια βαρβατίλα το γράψιμο για αυτό είπα το κύριος. :mryellow:[/quote]

 :mrblue:  :mricy:  :mrviolet:

Ναι... βρε... θα μπορούσε να υπάρχουν αρκετές αναδημοσιεύσεις, και μπορεί να έχει γραφεί και από αντρικό χέρι...

... αλλά εσύ τώρα... γιατί εξαφανίζεσαι τόσο μεγάλα χρονικά διαστήματα κι έχουμε και τόσα θέματα που περιμένουν απάντηση...

Rain, rain... κοντέψαμε να σε ξεχάσουμε... μαύρα μάτια... ;-)  :smile:

Belladona

[quote user="rain" post="350943"]ψιτ κοπέλα όμορφη, άμα σου είχα πετάξει τα μάτια έξω θα το θυμόμουν κι εγώ. Κρατάω σκονάκι όποτε συμβαίνει αυτό.  :razz:  :razz:  :razz: με εμένα δεν θα χρειαζόταν να κρατήσεις σκονάκι γιατί θα σου είχαν φύγει τα χαριτωμένα γυαλάκια σου  ]
Άλλος στο έκανε, όχι εγώ. :sad:  :sad:  :sad:σίγουρα. αυτό έλλειπε να μην ξέρω τι κάνω  ]η αλήθεια είναι ότι μου το έστειλε με mail μια φίλη μου, αλλά το βρήκα ενδιαφέρον και "χρήσιμο" για τις εποχές που ζούμε και σκέφθηκα να το γράψω . είναι φορές που ορισμένα κείμενα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο γράφουν κάποιες αλήθειες . δεν χάνουμε τίποτα να τους ρίχνουμε μια ματιά
[/quote]

larus audouinii

:lol:
Θα το συνεχίσω χωρίς παρεμβολές, σαν μια κυρία  :cool:

Έχω να ψηφίσω συνειδητά αρκετά χρόνια στις βουλευτικές, και δυστυχώς δεν το έχω μετανοιώσει, όντας βαθειά πολιτικοποιημένο άτομο.
Ουσιαστικά με το υπάρχον πολιτικό σύστημα ήταν μονόδρομος. Είναι ένας τρόπος έκφρασης και αυτός για την ποιότητα ζωής του Έλληνα.
Το ερώτημα μου όμως είναι αν την σημερινή κατάσταση της Ελλάδας την έχει φτάσει μόνο η πολιτική
και η απάντηση φυσικά και είναι όχι ! Η μερίδα αναλογεί στο ήμισυ και στους Έλληνες..και προφανώς παραπάνω.
Δημοσιεύματα του τύπου ...τρεις οικογένειες έφεραν σήμερα την Ελλάδα σε αυτή την κατάσταση, δεν προκαλούν έκπληξη βέβαια.Όμως έχουν βολευτεί με το συντεχνιακό κράτος οι μισοί Έλληνες σε θεσούλες, σε συντάξεις, και παντός είδους διευκολύνσεις. Το να διευκολύνει κάποιος το αλλαλούμ που επικρατεί στο χάος του δημοσίου δεν είναι κακό.Κακό είναι το να λαμβάνεις όσα δεν λαμβάνει ο γειτονάς σου που και τα δικαιούται, αλλά εσύ που έχεις το "μέσον".
Κάπως έτσι δημόσιοι,, δημοτικοί, υπάλληλοι, και εργολάβοι, έγιναν μεγαλοεργολάβοι..
Το ρητό "μαζί τα φάγαμε" και ειπωμένο από ένα σημαντικό πρόσωπο της πολιτικής σκηνής, είναι η κατάντια, η ταφόπλακα στην μαύρη κοινωνική ζωή μας.
Ακούγονται και άλλες διάφορες ρήσεις, αν σκεφτεί κανείς τηλεοπτικές αναλύσεις μάλλον είναι χαμένος χρόνος αυτή την εποχή, 'Όλοι μαζί οι Έλληνες θα τα καταφέρουμε", "Όποιος απαξιώνει την Ελλάδα..." ,"Κουράγιο Έλληνες".
Τουλάχιστον βιώνω μια περιοχή που από τις λίγες στην Ελλάδα ο τουρισμός, και όχι μόνο,  κρατεί καλά. Η κρίση εδώ φαίνεται λιγότερο.Παραπέρα η κατάσταση είναι πολύ δραματική.
Έχει ακουστεί και το " Πρέπει να σου αρέσει ο τόπος που ζεις για να φροντίσεις γι΄αυτόν. Όσο ονειροπόλο κι αν ακούγεται....".
Θα πρέπει να είναι μονόφθαλος και χοντρόπετσος σαν γίγαντας για να το βλέπεις και έτσι όμως.

Πρωί στο κεντρικό κατάστημα της ΔΕΗ, που καλύπτει μια μεγάλη περιοχή με τουριστικό ενδιαφέρον.
Ένας ταμίας και η ουρά μέχρι έξω στο δρόμο, η δυσωδία από τον ιδρώτα αποπνικτική. Κάτι τέτοιο μύριζα στα σοσιαλιστικά απρόσωπα κράτη.Παίρνω το θάρρος και πηγαίνω στο γραφείο του Προισταμένου.Πολύ ευγενικά του λέω, πως οφείλει να κάνει κάτι, δεν μπορεί να αφήνει κάθε μέρα, κάθε μήνα,κάθε χρόνο την ίδια κατάσταση. Αφήνει την εφημερίδα που διαβάζει ατάραχος και απαντά πως η άλλη υπάλληλος έχει άδεια. 2.30 ώρες αναμονή, τα νεύρα τσατάλια, η δουλειά περιμένει, και το τι συζητήσεις μπορείς να ακούσεις για την πολιτική σκηνή στην ουρά είναι το κάτι άλλο. Υπομονή γενικά. Τελειώνει η αναμονή και πηγαίνω στα γραφεία για μια άλλη υπόθεση. Αν εισαι άρρωστος, αν έχεις βηματοδότη χωρίς να λειτουργεί το κλιματιστικό είναι αδιάφορο.
Περνάει κάποιος κύριος με ένα μωρό αγκαλιά προς το γραφείο του Προιστάμενου. Αυτόν τον έβρισε πολύ άσχημα, αν και ήταν επίσης ευγενικός. Τόσο που ντράπηκα για έναν δημόσιο υπαλληλο. Οπότε ακούω κάποιον υπάλληλο παραδίπλα στο γραφείο να μου λέει, εμ δεν θέλατε την ΔΕΗ κρατική, θέλατε να την κάνετε ιδιωτική. :roll: Δεν απάντησα...
Εμπορική τράπεζα ..μέσος όρος αναμονής 2 λεπτά. Όπως σε όλα τα γραφεία, δεν είναι δύσκολο να εκπαιδεύσεις ταμίες, εδώ εποχικοί υπάλληλοι μαθαίνουν και είναι άψογοι.
Εφορία.Αν θέλεις να πάρεις τους σωστούς κωδικούς π.χ για τον κλειδάριθμο, 1 ω΄ρα τουλάχιστον αναμονή, με λίστα. Το θέμα είναι πως κλείνουν και οι εφορίες, δεν ξέρω πως θα την βγάλουμε τον χειμώνα που μας έρχεται. Τα μαγαζάκια με τα φωτοτυπικά κλπ τριγύρω, θα κλείσουν όλα.
Οι παράπαπλεύρες απώλειες της κρίσης....Αυτός ο χειμώνας θα είναι δύσκολος, ή ο επόμενος θα είναι ακόμα χειρότερος..
Είπε κανείς κάτι για τα δις που είναι βγαλμένα έξω;  :lol: Για τα τηλεοπτικά δρώμενα που θυμίζουν
κουτσομπόλες γειτόνισες.
Δεν βιάζομαι...καλοκαιράκι έχουμε...το κουράγιο Έλληνες από χειμώνες

rain

Ποια δις? Που είναι τα δις ρε σεις?  Τα λεφτά υπάρχουν? :x  :x  :x
Μετά μου λέει θα μου πεταχτούν τα γυαλιά. Ιπτάμενοι δορυφόροι έχουν γίνει από μόνα τους.  :mryellow:  :mryellow:  :mryellow:

Belladona

θα συμφωνήσω με τον rain. τα δις έχουν ραφτεί γερά σε κάποιες φόδρες και "δεν τα δίνουν , δεν τα δίνουν"

και δεν θα ήταν άσχημο να κάνουμε την πρόταση "του λευκού" πράξη ,έτσι για δοκιμή,  από το να μην πηγαίνουμε στις κάλπες, νομίζοντας ότι έτσι τιμωρούμε τους ακατονόμαστους.

larus audouinii

[quote user="Belladona" post="351019"]θα συμφωνήσω με τον rain. τα δις έχουν ραφτεί γερά σε κάποιες φόδρες και "δεν τα δίνουν , δεν τα δίνουν"

και δεν θα ήταν άσχημο να κάνουμε την πρόταση "του λευκού" πράξη ,έτσι για δοκιμή,  από το να μην πηγαίνουμε στις κάλπες, νομίζοντας ότι έτσι τιμωρούμε τους ακατονόμαστους.[/quote]

Εμ, γι' αυτό σου λένε τραγουδιστά το "μαζί".  :evil:  :evil:

Πολύ πολύ καλημέρες σας.
Belladona, στα σίγουρα επικροτώ την άποψη σου. Και μακάρι, ευχή όλων είναι να αρχίζει να αλλάζει κάτι σε αυτο τον τόπο.

KostasD33

Αν άλλαζαν τα πράγματα από λευκούς ψήφους τότε οι εκλογές θα ήταν παράνομες.

Σίγουρα το πιο μεγάλο λάθος αν κάποιος νομίζει ότι αντιδρά είναι να απέχει από τις βουλευτικές εκλογές.
Είναι κάτι που κερδίσαμε ως δικαίωμα και δεν μας χαρίστηκε. Απλά το ανέχονται και με χιλιάδες τρόπους καναλιτζαρουν τον τρόπο σκέψης μας (ως μάζας) να κάνουμε ως σωστό αυτό που είναι επιδιωκόμενο ως σωστό.

Πάμε τώρα στο λευκό
Ναι είναι και αυτό ένας καλός τρόπος να τους σπάσεις λίγο τα νεύρα και τους αλλάξεις τους σχεδιασμούς.
Υπό έναν βασικό όρο όμως.
Να ξεκινήσει μια διαδικασία υπογραφών για δημοψήφισμα.
Ερώτημα δημοψηφίσματος.
Τα Λευκά να αφαιρούν έδρες από την Βουλή ή όχι.
Δηλαδή τι θα σήμαινε αν τα λευκά αφαιρούσαν έδρες.

Έχεις βουλή 300 άτομα.

Έχεις
κόμμα Α 40%
κόμμα Β 30%
κόμμα Γ 20%
Λευκά 10%
Ως είναι τώρα το σύστημα πάλι όλα τα κόμματα θα εκλέξουν συνολικά 300 βουλευτές και τα 10% των λευκών ανακατανέμεται. (αναλογικά ή μη)

Αν όμως όπως λέω σαν πρόταση τα Λευκά αφαιρούσαν έδρες τότε

Τα κόμματα με λευκό 10%  θα έπρεπε να αναδιανέμουν ας πούμε τις 270 έδρες, οι 30 λευκές έδρες θα έμεναν κενές.
Αυτό θα ποναγε λιγουλάκι περισσότερο από όπως είναι τώρα

Άσε που θα ήταν και παγκόσμια πατέντα....
Όχι σαν την Δημοκρατία του Περικλή που δεν την είχαμε κατοχυρώσει να εισπράτταμε σήμερα πνευματικά δικαιώματα αντί για ροχάλες από του μερσεντατους βελανιδοφάγους....

Όλοι κάνουν την πάπια φυσικά παντού για την αφαίρεση εδρών από τα λευκά που είναι η ουσία και όχι η +ουσία….

Αυτά … έβγαλα τον λόγο μου κι εγώ

Belladona

θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου.
αυτό ήθελα να προσθέσω και εγώ σήμερα αλλά με πρόλαβες.
για να γίνει βέβαια αυτή η αλλαγή στους εκλογικούς κανόνες θέλει , να μπορείς να δέχεσαι τα ρίσκα και να έχεις το θάρρος της αλλαγής.
αλλά ποιος από τους 300 αφήνει τον "θώκο" ???

larus audouinii

Άρα που καταλήγουμε ;;


Σίγουρα το πιο μεγάλο λάθος αν κάποιος νομίζει ότι αντιδρά είναι να απέχει από τις βουλευτικές εκλογές.
Είναι κάτι που κερδίσαμε ως δικαίωμα και δεν μας χαρίστηκε.


Ναι Κώστα. Το δικαίωμα που κερδίσαμε όμως και δεν μας χαρίστηκε, κατά την δική μου οπτική γωνία, είναι ιερό!, όχι ανδρείκελα και συμφέροντα. Στην άλλη περίπτωση, όπου δεν υπάρχει ο "άνδρας" έχει χαθεί όλο το νόημα του, απλό είναι.Έχει ο λαός εξουσία με τις επιλογές που έχει; Έχουμε δημοκρατία;
Εδώ σε λίγο καιρό είναι πιθανό να καθήσουν και στις έδρες της εφορίας οι ξένοι.

Οι μερσεντές κόπηκαν μεν , και πλέον θα δίνονται από την Βουλή μικρότερου κυβισμού αυτοκίνητα, λόγω της κρίσης.
Αν με τα 80.000 ευρώ (καθαρά) ετησίως που αμείβεται ένας βουλευτής, είναι άλλο ζήτημα γιατί ο λαός θα πρέπει να πληρώνει και το αυτοκίνητο του στις εποχές που ζούμε.

Αλήθεια γνωρίζει κανείς πόσο ήταν το χρέος της Ελλάδας πριν την μεταπολίτευση;

Παρεπιμπτόντως μια παρένθεση.. :lol:
Φέρνω για παράδειγμα δυο ανεπτυγμένα κράτη, όπου για να ζήσει κάποτε ή να κάνει ένας Έλληνας διακοπές ήταν δύσκολο. Αυστρία-Ελλάδα-Αμερική. Στην Αυστρία οι τιμές είναι περίπου ίδιες με εδώ με διάφορα σκαμπανευάσματα, ο μαύρος χρυσός είναι φθηνότερος κατά 30-40 λεπτά και ο μισθός (τουλάχιστον αυτός που αναφέρομαι εγώ) τετραπλάσιος.Ένα δίλιτρο στην Ελλάδα δεν γεμίζει καν με όσα γεμίζει ένα ίδιο αυτοκίνητο 2600 στην Ν.Υόρκη..Οι αμοιβές είναι περίπου οι ίδιες με της Αυστρίας. Και όπως μου έλεγε ένας Άγγλος σήμερα που κάποτε πριν 25 χρόνια αποφάσισε να μείνει στην Ελλάδα μόνιμα, σήμερα το έχει μετανοιώσει πικρά.

KostasD33

[quote user="larus audouinii"]...

Αλήθεια γνωρίζει κανείς πόσο ήταν το χρέος της Ελλάδας πριν την μεταπολίτευση;[/quote]

Και προ της επανάστασης του 1821 το χρέος της Ελλάδας ήταν ακόμα μικρότερα Στέλλα. Είχαμε τους Τούρκους.

Με την χούντα είχαμε το αμερικάνικο πεντάγωνο και την CIA, ...
1,000,000 έλληνες υποχρεωτικοί οικονομικοί μετανάστες 200,000 έλληνες σε εξορία και φυλακές για τα πολιτικά τους πιστεύω και αρκετοί χιλιάδες είχαν την χαρά να έχουν ανόρθωση πέους με ηλεκτροσόκ που τους έκαναν στην ασφάλεια. Δεν έχουν βγει στοιχεία για το πόσες κοπέλες βιάστηκαν  κιόλας.
Και μηδέν να ήταν το οικονομικό χρέος επί τουρκοκρατίας και χουντοκρατίας, προσωπικά μου είναι αδιάφορα αφού το χρέος αυτών των καταστάσεων στην ανθρωπινή αξιοπρέπεια ήταν και παραμένει τεράστιο.

Οπότε νομίζω άσχετα ως σύγκριση μεγέθη και καταστάσεις.

larus audouinii

Κώστα συμφωνούμε και το ξέρεις.
Το τι έγινε μετά ήθελα να πω. Και δεν το είπα γιατί είμαι αισιόδοξος χαρακτήρας αλλά και γιατί θέλω να είμαι περήφανη που είμαι Ελληνίδα.  
Και από τις γενιές που ήρθαν πρόσφυγες, που ούτε παπούτσια καλά καλά δεν είχαν.