Ειδήσεις:

Το φτιάχνουμε ακόμα.. υπομονή ...

Main Menu

Πανοραμικές φωτογραφίσεις - Ελλάδα

Ξεκίνησε από KostasD33, Μάρτιος 15, 2011, 10:23:11 ΜΜ

« προηγούμενο - επόμενο »

KostasD33

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,28,0" id="_360_krpano_id_5277" name="_360_krpano_name_5277" width="680" height="480"><param name="movie" value="http://www.360cities.net/javascripts/krpano/krpano.swf"/><param name="quality" value="autohigh"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="flashvars" value="pano=http://www.360cities.net/krpano/external_embed/old-and-new-acropolis-museum.xml&epd=http://www.360cities.net/data/embed/plugin_data/old-and-new-acropolis-museum"/><param name="allowFullScreen" value="true"/><embed src="http://www.360cities.net/javascripts/krpano/krpano.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" width="680" height="480" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" quality="autohigh" flashvars="pano=http://www.360cities.net/krpano/external_embed/old-and-new-acropolis-museum.xml&epd=http://www.360cities.net/data/embed/plugin_data/old-and-new-acropolis-museum"></embed></object><br/><a title="Πανοραμική φωτογραφία που έχει αναρτηθεί στο google earth για το Παλαιό και Νέο Μουσείο Ακρόπολης "">a33.gr - Παλαιό και Νέο Μουσείο Ακρόπολης</a> στην <a " title="Μπορείς με το βέλος να μετακινηθείς στην εικόνα και να ζουμάρεις για λεπτομέρειες">Αθήνα - a33.gr</a>

rain

Φτου, μ έπιασα η κάμερα πίσω απ τις πέτρες με την τουρίστρια. :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen: